Tietoa Meistä

 

Tietoa meistä


 

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

ESKOT ry on perustettu vuonna 2001 mielenterveyskuntoutusta tarjoavan Helsingin Klubitalon taustaorganisaatioksi. Yhdistyksen nimi oli perustamisvaiheessa Helsingin Klubitalot ry. Toiminnan laajentumisen myötä yhdistys vaihtoi nimensä vuonna 2014 Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:ksi.  Kesäkuussa 2017 nimi lyhennettiin muotoon Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.

Yhdistyksellä on seitsemän toiminnassa olevaa Klubitaloa (kaksi Helsingissä, yksi Vantaalla, yksi Imatralla, yksi Nurmijärven Klaukkalassa, yksi Lahdessa ja yksi Järvenpäässä). Vuoden 2018 lopussa Klubitaloillamme oli jäseniä yhteensä 2 183.

Olemme perustamassa omaa palveluyritystä lähivuosien aikana.

Yhdistyksen päärahoittajina toimivat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla (aiemmin Raha-automaattiyhdistys) ja kunkin Klubitalon kotikunta/kaupunki. Työntekijöitä yhdistyksellä oli vuoden 2019 alussa 39.

Yhdistyksen tarkoitus

ESKOT ry:n tarkoitus on edistää mielenterveyskuntoutujien sekä muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa. Yhdistys toteuttaa kansainvälisen klubitalojärjestön Clubhouse Internationalin (CI) hyväksymien laatusuositusten mukaista Fountain House-klubitalotoimintaa.

Klubitalot

Yhdistyksellä on seitsemän toiminnassa olevaa Klubitaloa. Klubitaloista kaksi sijaitsee Helsingissä. Niistä vanhin Helsingin Klubitalo on perustettu 1997 ja se sijaitsee Sörnäisissä. Vuonna 2009 yhdistys avasi Itä-Helsingin Klubitalon, joka toimii Myllypurossa. Vantaalle vuonna 2014 perustettu Tikkurilan Klubitalo sijaitsee nimensä mukaisesti Tikkurilassa. Imatran Klubitalo on perustettu vuonna 1999 ja se siirtyi ESKOT ry:n Klubitaloksi alkuvuodesta 2016. Yhdistys käynnisti uuden Klubitalon Nurmijärvellä elokuussa 2017. Lisäksi vuonna 2001 perustettu Lahden Klubitalo siirtyi ESKOT ry:lle v. 2018. Keski-Uudenmaan Klubitalo siirtyi ESKOT ry:n alle 1.1.2020 ja vaihtoi samalla nimensä Tuusulanjärven Klubitaloksi.

Yritystoiminta

Klubitalojen jäsenistöstä suurin osa on eläkkeellä tai kuntoutustuella. Heidän on vaikea työllistyä vapaille työmarkkinoille, vaikka monet kykenevät ja haluavat tehdä ainakin osa-aikaisesti töitä.

ESKOT ry haluaa edistää Klubitalojensa jäsenistön sekä muiden vaikeassa asemassa olevien työllistymistä perustamalla oman palveluyrityksen.

Yhdistyksen arvot ja visio

Toimimme ihmisarvoa- ja oikeuksia kunnioittaen. Toimintaamme ohjaa tasavertainen oikeus toimia yhteiskunnassa. Toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen.

Olemme arvostettuja yhteisöllisyyden rakentajia sekä ennakkoluulottomia mielekkään arjen, opintomahdollisuuksien ja työelämäosallisuuden kehittäjiä.

Tue toimintaamme

Toimintansa tukemiseksi ESKOT ry voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Lahjoittamalla edistät mielenterveyskuntoutujien tai muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa.

Voit nyt myös liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi!

Lisätietoa toiminnan tukemisesta saat toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaholta (040 7252 028 tai kaiju.yrttiaho@eskot.org).

Hallitus

ESKOT ry:n hallitus 2019-20:

Jari Koskisuu, puheenjohtaja

Eeva-Marja-Loukola, varapuheenjohtaja

Ulla Vehkaperä, sihteeri

Jari Hirvonen, jäsen

Anja Ollila, jäsen

Eija Suominen, jäsen

Aki Laitinen, jäsen

Anja Huovinen, jäsen

Minna Paloneva, varajäsen

Esko Hänninen, varajäsen

Sauli Savelia, varajäsen