Takaisin Opintoihin

Takaisin opintoihin -hanke (STEAn rahoituksella 4/2019 – 12/2021)

Takaisin opintoihin -hankkeen logo

Hanke

Keväällä 2019 käynnistyi Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteinen Takaisin opintoihin -hanke. Hankkeessa kehitetään keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet ja jumiutuneet mielenterveyden haasteiden takia. Kolmivuotinen hanke saa avustusta Veikkauksen voittovaraoista.

Hanketta vetävä hankepäällikkö ja yksi hankekoordinaattori työskentelevät Nyyti ry:ssä ja yksi hankekoordinaattori ESKOT ry:ssä.

Hankkeen kokonaisuudet

Hankkeen työtehtävät liittyvät seuraavien kokonaisuuksien toteuttamiseen:

Mentoritoiminta

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan mentoritoimintaa hankkeen pilottikorkeakouluissa. Mentoritoiminnassa koulutetaan opiskelijoita toimimaan opintoihin palaavien opiskelijoiden mentoreina. Mentoroinnin tarkoituksena on ohjata opiskelijaa opintoihin paluuvaiheessa sekä käytännön asioissa että paluussa opiskeluyhteisöön.

Takaisin opintoihin -koulutukset

Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen henkilökunnalle koulutuskokonaisuus, joka antaa keinoja palaavan opiskelijan tukemiseen sekä tietoa mielenterveyden ongelmista, mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista opiskelukykyyn ja hyvinvointiin. Koulutuksia pilotoidaan hankkeen pilottikorkeakoluissa.

Tietoa opintoihin paluusta

Hankkeessa tuotetaan infomateriaalia opintojen paluun tueksi sekä opiskelijoille että korkeakouluille. Opiskelijoille kohdennetaan tietopaketti opintoihin paluusta, mielenterveydestä ja opiskelukyvystä. Korkeakouluyhteisöille tuotetaan materiaalia, joka antaa suosituksia, millaisia asioita tulisi huomioida, jotta paluu opintoihin olisi mahdollisimman sujuvaa.

Lisäksi hankkeessa tehdään vaikuttamistyötä tapahtumien ja kampanjoiden myötä opintoihin paluun edistämiseksi.

Lisätietoja hankkeesta

Lisätietoa hankkeesta löydät hankkeen sivuilta.