Minun Tieni Kokemusasiantuntijaksi

 

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -logo

 

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat sidosryhmiensä kanssa käynnistäneet Minun tieni kokemusasiantuntijaksi (2019-2021) -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja oppilaitosten opetuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä Päijät-Hämeessä sekä kokemusasiantuntijoiden työllistyminen ja kokemusasiantuntijoiden tuen kehittäminen. Hanke toimii Lahden Klubitalolla.

Lue lisää hankkeesta Lahden Klubitalon hankesivulta.

Kokemusasiantuntijuus

Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmän mukaan kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluja käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Kansallisena suosituksena on kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoiminnan kehittäminen niin, että kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat saadaan mukaan mielenterveys- ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Hankkeen rahoitus

Hanketta rahoittavat Ely-keskus (ESR), Lahden kaupunki, Lahden ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.