ESKOT ry:n hankkeet

Hanketyöllä kehitämme, vaikutamme ja olemme mukana muutoksessa

ESKOT ry on pääasiallisena toteuttaja sekä osatoteuttaja useissa erilaisissa hankkeissa, joilla kehitämme muun muassa Klubitalotoimintaa, kokemusasiantuntijuutta sekä työllistymiseen ja kesken jääneisiin opintoihin palaamista.

Kuvattuna ESKOT ry:n hankkeiden logoja
ESKOT ry:n logo

Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen Klubitaloilla -hanke (2021-2023)

Hankkeen tavoitteena on kehittää Klubitalojen verkossa tapahtuvaa toimintaa eli eKlubitalotoimintaa. Kehittämisen keskiössä on Klubitalojen työ- ja opintovalmennus. Hankkeessa toimitaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti ja klubitaloyhteisöä kehittämiseen vahvasti osallistaen. Hankkeen tavoitteena on edistää klubitalotoiminnan saavutettavuutta tarjoamalla eKlubitalotoimintaa myös potentiaalisille jäsenille, joiden asuinpaikkakunnalla ei esimerkiksi ole Klubitaloa. Tätä edistetään kehittämällä eKlubitalotoiminnan saavutettavuutta ja tarjoamalla digitaalisia työvälineitä sekä koulutusta niiden käyttöön. Hankkeen tarkoitus on tarjota digitukea sekä jäsenille että henkilöstölle, ja näin edistää eKlubitalotoiminnan vakiinnuttamista pysyväksi osaksi klubitalotoimintaa.

Puuttuva pala (2019 – 2021)

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ESKOT ry:n kohde- ja sidosryhmien kanssa toteutettava hanke kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

Tuettu keikkatyö tarjoaa mahdollisuuden kokeilla työelämävalmiuksia ja saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Keikkatyöntarjoajille malli on hallinnollisesti kevyt tapa kohderyhmän työllistämiseen ja yhteikuntavastuun kantamiseen. Yksilön, hänen läheistensä ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää saada kaikkien työpanos käyttöön, silloinkin, kun mahdollinen työtuntimäärä on pieni. Hanke on rahoitettu ESR- ja STEA-rahoituksella

Puuttuva Pala -hankkeen logo
Takaisin opintoihin -hankkeen logo

Takaisin opintoihin (2019-2021)

Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteisessä hankkeessa kehitetään keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet ja jumiutuneet mielenterveyden haasteiden takia. Kolmivuotinen hanke saa avustusta Veikkauksen voittovaraoista.

Hanketta vetävä hankepäällikkö ja yksi hankekoordinaattori työskentelevät Nyyti ry:ssä ja yksi hankekoordinaattori ESKOT ry:ssä.

Menneet hankkeet

eKlubitalo-hanke (2020-2021)

STEAn rahoittaman hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa ja testata erilaisia digitaalisia sovelluksia sekä mallintaa niiden pohjalta eKlubitalotoiminnan käyttöönotto ja levittää mallia suomalaisten Klubitalojen sekä muiden vastaavaa toimintaa käyttävien järjestöjen hyödynnettäväksi. LUE LISÄÄ HANKKEESTA

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi (2019-2021)

Hankkeen tavoitteena oli pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä oppilaitosten opetuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä Päijät-Hämeessä. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kokemusasiantuntijoiden työllistyminen ja kokemusasiantuntijoiden tuen kehittäminen. Hanketta rahoittivat Ely-keskus (ESR), Lahden kaupunki, Lahden ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. LUE LISÄÄ HANKKEESTA