ESKOT ry:n hankkeet

Hanketyöllä kehitämme, vaikutamme ja olemme mukana muutoksessa

ESKOT ry on pääasiallisena toteuttaja sekä osatoteuttaja useissa erilaisissa hankkeissa, joilla kehitämme muun muassa Klubitalotoimintaa, kokemusasiantuntijuutta sekä työllistymiseen ja kesken jääneisiin opintoihin palaamista.

Kuvattuna ESKOT ry:n hankkeiden logoja
Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -logo

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi (2019-2021)

Hankkeen tavoitteena on pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja oppilaitosten opetuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä Päijät-Hämeessä sekä kokemusasiantuntijoiden työllistyminen ja kokemusasiantuntijoiden tuen kehittäminen. Hanketta rahoittavat Ely-keskus (ESR), Lahden kaupunki, Lahden ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.

Puuttuva pala (2019 – 2021)

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ESKOT ry:n kohde- ja sidosryhmien kanssa toteutettava hanke kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

Tuettu keikkatyö tarjoaa mahdollisuuden kokeilla työelämävalmiuksia ja saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Keikkatyöntarjoajille malli on hallinnollisesti kevyt tapa kohderyhmän työllistämiseen ja yhteikuntavastuun kantamiseen. Yksilön, hänen läheistensä ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää saada kaikkien työpanos käyttöön, silloinkin, kun mahdollinen työtuntimäärä on pieni. Hanke on rahoitettu ESR- ja STEA-rahoituksella

Puuttuva Pala -hankkeen logo
Takaisin opintoihin -hankkeen logo

Takaisin opintoihin (2019-2021)

Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteisessä hankkeessa kehitetään keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet ja jumiutuneet mielenterveyden haasteiden takia. Kolmivuotinen hanke saa avustusta Veikkauksen voittovaraoista.

Hanketta vetävä hankepäällikkö ja yksi hankekoordinaattori työskentelevät Nyyti ry:ssä ja yksi hankekoordinaattori ESKOT ry:ssä.

Menneet hankkeet

eKlubitalo-hanke (2020-2021)

STEAn rahoittaman hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa ja testata erilaisia digitaalisia sovelluksia sekä mallintaa niiden pohjalta eKlubitalotoiminnan käyttöönotto ja levittää mallia suomalaisten Klubitalojen sekä muiden vastaavaa toimintaa käyttävien järjestöjen hyödynnettäväksi. LUE LISÄÄ HANKKEESTA