Avoin työpaikka: Opintovalmentaja (4 paikkaa)

(Helsingin, Itä-Helsingin ja Nurmijärven Klubitalot)

Vahvistamme opintovalmennuksen osaamistamme kolmella eri Klubitalolla: Helsingissä, Itä-Helsingissä ja Nurmijärvellä. Opintovalmentajan paikkoja on auki yhteensä neljä.

Jokaiseen toimipisteeseen haetaan erikseen. Paikat täytetään heti sopivien hakijoiden löydyttyä.

HAKUAIKAA JATKETTU 31.10.2021 ASTI!

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry on osa maailmanlaajuista ja arvostettua mielenterveyskuntoutuksen Klubitalojen yhteisöä. Tuemme toimintaan osallistuvien arjen voimavaroja ja taitoja sekä luomme edellytyksiä ja valmiuksia opiskeluun ja työelämään. Yhdistyksellä on seitsemän kansainvälistä klubitalomallia noudattavaa Klubitaloa. Nyt haemme Helsingin (yksi), Itä-Helsingin (yksi) ja Nurmijärven (kaksi) Klubitaloihin opintovalmentajia. Kuhunkin toimipaikkaan haetaan erikseen.

Klubitaloissamme on toteutettu ja kehitetty viime vuosina menestyksekkäästi opintovalmennusta. Tarve tälle työmuodolle on ollut jatkuvasti kasvussa, minkä vuoksi lisäämme nyt opintovalmentajien määrää kullekin talolle. Opintovalmentaja tarjoaa aikarajoitteetonta ja kokonaisvaltaista valmennusta opintoihin liittyen elinikäisen oppimisen ideologiaan nojaten, ryhmä- ja yksilömuotoisesti. Opintovalmentaja tukee esimerkiksi keskeytyneiden tai jumissa olevien opintojen jatkamisessa, sopivan alan etsimisessä, hakuprosessissa sekä opinnollistamisessa. Tärkeää työssä on opiskelijaidentiteettiä vahvistavan vertaisryhmän mahdollistaminen. Opintovalmentaja on osa klubitaloyhteisöä ja osallistuu Klubitalon arkeen sekä suunnittelee ja toteuttaa koko Klubitalon yhteisölle erilaisia oppimistilanteita.

Opintovalmentaja ylläpitää ja kehittää yhteistyösuhteita alueen oppilaitoksiin ja muihin yhteistyöverkostoihin (esim. Ohjaamot). Lisäksi ESKOT ry:n Klubitalojen opintovalmentajat tekevät yhteistyötä ja kehittävät työmuotoa yhdessä. Työ tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Edellytämme opintovalmentajalta tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esim. kasvatustieteiden maisteri) ja kokemusta työskentelystä mielenterveyskuntoutujien tai muuta psykososiaalista tukea tarvitsevien kanssa. Arvostamme tuetun opiskelun menetelmien ja eri koulutusväylien tuntemusta, pedagogista osaamista, englannin kielen taitoa, itseohjautuvuutta, yhteisöllisyyttä tukevaa työotetta sekä hyvää IT-osaamista. Kokemus järjestötyöstä ja kehittämistyöstä katsotaan eduksi. Nurmijärven Klubitalolla opintovalmennusta tehdään myös koko Keusotealueella, joten ajokortti on välttämätön.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka toteutetaan taloittain. Haastattelusta ja koetyöpäivästä sovitaan henkilökohtaisesti hakijoiden kanssa. Paikat täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa kunkin Klubitalon johtaja oman talonsa osalta:

Helsingin Klubitalon johtaja Reetta Sedergren p. 040 142 4085, arkisin klo 8-16.

Itä-Helsingin Klubitalon johtaja Tarja Nykänen p. 040 482 5074, arkisin klo 8-16.

Nurmijärven Klubitalon johtaja Tanja Kivikoski p. 040 7777 605, arkisin klo 8-16.


www-osoite:     www.eskot.org

Palkkaus:          Yksityisen sosiaalipalvelualan tes, palkkaluokka (D/G22) + henkilökohtainen lisä

Työkokemus:    1-5 vuotta

Työ alkaa:         mahd. pian

Työaika:            kokopäivätyö (38,2 t/vko)

Työn kesto:       toistaiseksi voimassa oleva

Haku päättyy:   31.10.2021, paikat täytetään heti sopivien hakijoiden löydyttyä

TUTUSTU KLUBITALOIHIN: