Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittämishankkeeseen

Olemme käynnistämässä STEAn avustuksella vuoden 2023 loppuun jatkuvaa digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittämishanketta ja haemme sille hanketyöntekijää/kokemustoimijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Hae tehtävään 16.5.2021 mennessä!

Työtehtävä

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry on osa maailmanlaajuista ja arvostettua mielenterveyskuntoutuksen Klubitalojen yhteisöä. Klubitalotoiminnan tavoitteena on tukea kuntoutujajäsenten arjen voimavaroja ja taitoja sekä luoda edellytyksiä ja valmiuksia opiskeluun ja työelämään. Yhdistyksellä on seitsemän Klubitaloa, joista kaksi sijaitsee Helsingissä sekä Vantaalla, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Lahdessa ja Imatralla yksi kullakin paikkakunnalla. Lisäksi yhdistys on osatoteuttajana yhdessä ESR-rahoitteisessa sekä yhdessä STEA-rahoitteisessa hankkeessa.  

ESKOT ry:n tavoitteena on luoda mahdollisuuksia osallistua klubitalotoimintaan etäyhteyksin ja vahvistaa jäsenistön digiosaamista. Olemme käynnistämässä STEAn avustuksella vuoden 2023 loppuun jatkuvaa digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittämishanketta ja haemme sille hanketyöntekijää/kokemustoimijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijän työpariksi hankekoordinaattori. 

Hankkeen tavoitteena on 1. Digitaalisen Klubitalon toiminnan sisällön kehittäminen yhdessä kohderyhmän kanssa palvelumuotoilun keinoin, 2. Klubitalojen henkilöstön ja kohderyhmän digitaalisen osaamisen ja osallisuuden mahdollisuuksien parantaminen (digiosallisuus, käyttötaidot) ja 3. Toiminnan alueellisen saavutettavuuden parantaminen digitalisaation avullaHanketyöntekijä osallistuu hankkeen kehittämistyöhön peilaten sisältöä erityisesti Klubitalojen jäsenistöltä kerättävään käyttökokemukseen sekä yhteiskehittelyn keinoin tuo mukaan käyttäjänäkökulman. Hanketyöntekijä osallistuu myös sisällön seurantaan ja arviointiin. Hankkeen työntekijöiden lähijohtajana toimii yhdistyksen kehitysjohtaja. Hanketyötä tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä ESKOT ry:n kaikkien Klubitalojen yhteisöjen kanssa.  

Olet juuri sopiva henkilö, jos Sinulla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden haasteista ja siitä kuntoutumisesta. Lisäksi toivomme Sinulla olevan kokemusta työelämästä ja kiinnostusta järjestötyöhön. Eduksi katsomme kokemuksen kehittämis- ja hanketyöstä, sähköisten työskentelyalustojen ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen tuntemuksen sekä vertais- ja/tai kokemusasiantuntijakoulutuksen. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat Sinulle luonteva tapa toimia. Saat kehittämistiimin lisäksi ympärillesi ESKOT ry:n Klubitalojen sekä hankkeiden innostavat ja asiantuntevat yhteisöt. Tarjoamme mahdollisuuden verkostoitua niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä kehittyä monipuolisesti.   

Työpisteesi sijaitsee ESKOT ry:n hallinnon tiloissa Sörnäisissä Helsingissä, mutta työtä voi tehdä myös etäyhteydellä. Lisätietoja antavat kehitysjohtaja Sami Ylitalo ke 5.5. klo 14:30-16 ja ke 12.5. klo 14:30-16 p. 040 1407 892 sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho ma 3.5. klo 10:30-12 ja ti 11.5. klo 14-16 p. 040 7252 028. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään 27.5., 31.5. ja 1.6. Haastattelut toteutetaan etäyhteydellä Teams-sovelluksella.  

Lisätiedot

 

www-osoite:             www.eskot.org 

Yhteystiedot:            Sami Ylitalo, sami.ylitalo@eskot.org, 040 1407 892

Työpaikan osoite:    Hämeentie 54, 00500 Helsinki 

Palkkaus:                  Yksityisen sosiaalipalvelualan tes 

Työkokemus:           1-5 vuotta 

Työ alkaa:                heti tai sopimuksen mukaan 

Työaika:                   38,2 t/vko 

Työn kesto:              määräaikainen 31.12.2023 

Haku päättyy:         16.5.2021   

Jätä hakemus:  https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?cc8d6cf1