ESKOT ry

Henkilö osallistumassa klubitalotoimintaan ulkona etäyhteydellä kannettavalla tietokoneella

18.1.2022 | Digityksen tervehdys palapelin keskeltä

Millainen on unelmiesi eKlubitalo? Millaisista asioista koostuu netissä toimiva Klubitalo? MiIlainen on netti-Klubitalon klubitaloyhteisö? Miten yhteisöllisyys toteutuu pelkän internetin välityksellä? Kuinka saadaan nettitaloon potentiaalisia jäseniä ja miten heille annetaan digitukea? NIIINPÄ, onhan nuo isoja kysymyksiä. Näiden asioiden äärellä olemme olleet viime vuoden elokuusta alkaen. Digitys-hankkeessa on tarkoitus kehittää nettiin oma nettitalo eli eKlubitalo. Tämä talo …

18.1.2022 | Digityksen tervehdys palapelin keskeltä Lue lisää »

26.1.2021 | ESKOT ry eKlubitalohanke 10.8.2020–9.2.2021

Klubitalojen etätoiminta, eKlubitalotoiminta käynnistyi koronarajoitusten pakottamana lähes yhdessä yössä maaliskuussa 2020. Tuolloin jokainen Klubitalo aloitti etätoimintansa sen hetkistä parasta mahdollista osaamistaan hyödyntäen, jotta jäsenet saataisiin tavoitettua ja yhteys Klubitaloihin ylläpidettyä.

17.12.2020 | Kokemuksia etäkoulutuksesta

ESKOT ry:n ja Metropolia AMK:n Puuttuva Pala -hanke järjesti lokakuussa Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutuksen ESKOT ry:n Klubitalojen yhteisölle. Koulutus toteutettiin kokonaan etäyhteyksin hyödyntäen Teamsia. Koulutuksen suunnitteluun ja itse koulutukseen osallistui 14 henkilöä kaikilta ESKOT ry:n seitsemältä Klubitalolta. Kouluttajana kurssilla toimi MTEA1-ohjaaja ja Puuttuva Pala -hankkeen projektityöntekijä Heidi Kokkonen. Lue Heidin terveiset kurssilta!