Henkilön kädet laskeutuneena tietokoeen näppäimistölle

10.2.2023 | Sinä olet tärkeä – Sinua tarvitaan eKlubitalolla

Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen Klubitaloilla -hanke

Viimeinen hankevuosi on käynnistynyt ja toiminta on vakiintunut muotoonsa. Järjestämme kuitenkin edelleen palvelumuotoilupajoja, jotta voimme kehittää toimintaa entisestään. Päivittäistä digitukea saamme digikavereilta eli vertaisilta. Digikaverit ovat jäseniä, jotka tukevat digitaalisessa ympäristössä ja talojen arjessa toimimista. Heidän panoksensa on merkittävä osa hanketta. eKlubitalo haluaa tarjota tuttuja työtehtäviä, mutta myös uudenlaisia projekteja, jotta kaikkien osaamiset pääsevät hyötykäyttöön. Samalla opimme uutta, turvallisessa ympäristössä. eKlubitalo mahdollistaa osallistumisen ajasta ja paikasta riippumatta, voit osallistua kotoa käsin tai paikallisen Klubitalosi kautta.

Mikä eKlubitalo on ja mitä siellä tehdään?

eKlubitalon toiminta pohjautuu samaan perusajatukseen kuin perinteisten eli fyysisten Klubitalojen toiminta. Pyrimme lisäämään jäsenten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Nykymuotoinen eKlubitalo on yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun tuotos, jota ovat olleet luomassa Klubitalojen jäsenet ja henkilöstö.

 

eKlubitalon keskiössä on yhdessä oppiminen ja tekeminen sekä digitaitojen kartuttaminen työtehtävien kautta. Toiminta perustuu työpainotteisiin tehtäviin, joita ovat esimerkiksi viikko-ohjelmien ja kuukausikirjeiden tuottaminen, digikaveritoiminta, vertaisohjaajana toimiminen ja projektiluontoiset työt.

 

eKlubitalolla järjestetään koulutuksia, ryhmiä ja työvalmennusta vaihtuvin teemoin. Työnjaot järjestetään maanantaisin ja torstaisin. Työtehtäviä on mahdollista valita myös näiden aikojen ulkopuolella, yhteisiltä työskentelyalustoilta. Kaikkiin ryhmiin ja toimintoihin on vapaa pääsy.

 

Tällä hetkellä kokoontuvat seuraavat vertaisryhmät:

 

Työssäkäyvien ryhmä. Ryhmä on suunnattu työssäkäyville ja työnteosta kiinnostuneille jäsenille. Ryhmä kokoontuu alkuillasta, jotta sellaisetkin jäsenet, jotka ovat päivätyössä, pääsevät osallistumaan vertaisryhmään.

 

Yksinasuvat. Ryhmä on suunnattu kaikille, ketkä kaipaavat juttuseuraa ja uusia tuttavuuksia.

 

Aikaansaamisryhmä, jossa tehdään arjen askareita yhdessä, vertaistukea hyödyntäen.

 

Lisäksi järjestämme eKlubitalon työvalmennusta, työrukkasia ja vapaamuotoisia tapaamisia.

"eKlubitalo mahdollistaa osallistumisen ajasta ja paikasta riippumatta, voit osallistua kotoa käsin tai paikallisen Klubitalosi kautta."

Tervetuloa tutustumaan toimintaan!

Tutustumisajat Teamsissa tiistaisin kello 12.30–13.30. Tutustumisajan aluksi käydään läpi viikko-ohjelma #DigiSumpeilla, jonka jälkeen annetaan ohjeita eKlubitalossa toimimiseen. Linkki tutustumisajalle: DigiSumpit

 

Jos tutustumisaika ei sovi, ota yhteyttä, jotta voimme sopia kanssasi yksilöllisen ajan.

 

Syksyn 2023 aikana järjestämme tilaisuuksia, joissa jaamme hankkeen kokemuksia ja käytäntöjä. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Tiedotamme asiasta lisää loppukeväästä 2023.

Digitysterveisin,

 

 

Heidi Kokkonen, hankekoordinaattori

heidi.kokkonen@eskot.org

0401548829

Anette Puolakka, hanketyöntekijä

anette.puolakka@eskot.org

0400721269