8.10.2020 | Klubitalojen etätoimintaa kehittämässä – eKlubitalohanke

”Digiosaaminen ja osaamisen kehittäminen ei liity vain pelkästään siihen, että voi osallistua eKlubitalon tarjoamiin toimintoihin. Digiosaamisella on tänä päivänä suuri merkitys digitalisoituneessa yhteiskunnassamme pärjäämisen kannalta.”

– eKlubitalohankkeen Sanna ja Ilkka


Elokuussa ESKOT ry:ssä starttasi uusi hanke. Toiminta oli keväällä siirtynyt koronarajoitusten vuoksi etäyhteyksien varaan ja eKlubitalot syntyneet vastaamaan yllättävään tarpeeseen. Rajoitusten jatkuessa ja klubitalotoiminnan siirtyessä hybridiaikaan, jossa edelleen suuri osa toiminnoista toteutettiin etäyhteyksillä, heräsi tarve eKlubitalotoiminnan mallintamisesta, yhtenäistämisestä ja kehittämisestä hankkeen avulla.

Hankkeeseen palkattiin kaksi innokasta työntekijää, Sanna Kostamo ja Ilkka Pekkarinen.

Sanna on työskennellyt mielenterveyskuntoutujien parissa lähes koko työuransa. Aiemmin Sanna on työskennellyt pääkaupunkiseudulla erikoissairaanhoidossa psykiatrian puolella sekä sairaalassa että poliklinikalla, hoitajana ja esimiehenä. Klubitalotoiminta on kuitenkin Sannalle uutta, joten mukanaan hän tuo myös tuoreen näkökulman.

Tässä uudessa työssäni aluksi menikin hetki tutustuessa netti- ja Facebook-sivujen kautta kaikkien seitsemän ESKOT Klubitalojen toimintaan sekä yleensä Klubitalojen toimintaideologiaan. Yritin sisäistää kaikkea sitä, mitä netin kautta irti sain”, Sanna kertoo kokemuksistaan.

Yhdessä Sannan kanssa hankkeessa työskentelee hanketyöntekijänä Ilkka. Ilmoituksen avoimesta hanketyöntekijän/kokemusasiantuntijan paikasta eKlubitalohankkeeseen Ilkka sai teemaan sopivasti keväällä Helsingin Klubitalon Facebooksivulta. Pestiä Ilkka kuvaa unelmaduuniksi: ”Ihanaa kun on saanut sukeltaa johonkin uuteen, mitä on rakkaudella ja intohimolla kevät käynnistelty. Tästä voi tulla jotain hienoa ja jos siihen voi olla vaikuttamassa, niin sepä parasta.

Hanke on nyt ollut käynnissä muutamia kuukausia. Mitä mietteitä kaksikolle on nyt jo syntynyt eKlubitalojen merkityksestä ja tulevaisuudesta?

Näemme, että Klubitalojen etätoiminta on tullut jäädäkseen yhdeksi osaksi Klubitalojen arkea. Tämän vuoksi on tärkeää kääntää ajatukset siihen suuntaan, ettei tämän ole pian ohimenevä vaihe Klubitalojen elinkaarta, vaikka Koronasta toivottavasti jossain vaiheessa eroon tulemme pääsemäänkin.”

Samalla myös digiosaaminen ja jäsenten digiosallisuuden merkitys mietityttää: ”Digiosaaminen ja osaamisen kehittäminen ei liity vain pelkästään siihen, että voi osallistua eKlubitalon tarjoamiin toimintoihin. Digiosaamisella on tänä päivänä suuri merkitys digitalisoituneessa yhteiskunnassamme pärjäämisen kannalta!  Tässä asiassa Klubitalot voivat toimia jäsentensä tukena kasvattamassa digiosallisuuden kokemusta.

Henkilökunnalle suunnattu kysely on jo toteutettu ja Klubitalojen jäsenille suunnatun kyselyn vastausaika päättyi juuri. Vastaamalla kyselyyn Klubitalon jäsenillä ja henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada äänensä kuuluville, osallistua ja näin myös vaikuttaa Klubitalojen etätoiminnan kehittämiseen. Seuraavaksi hankkeessa alkaa saatujen vastausten käsittely.

Hanke jatkuu aina helmikuuhun 2021 asti ja sen tavoitteena on  kartoittaa ja testata erilaisia digitaalisia sovelluksia sekä mallintaa niiden pohjalta eKlubitalotoiminnan käyttöönotto ja levittää mallia suomalaisten Klubitalojen sekä muiden vastaavaa toimintaa käyttävien järjestöjen hyödynnettäväksi.

Jos haluat lisätietoa hankkeesta tai mieleesi nousi kysymyksiä, ota yhteyttä Sannaan ja Ilkkaan! He vastaavat kaikkiin kysymyksiin mielellään.


Sanna Kostamo

Hankekoordinaattori

040 127 9460 / sanna.kostamo@eskot.org

Ilkka Pekkarinen

Hanketyöntekijä

040 127 9576 / ilkka.pekkarinen@eskot.org