5.5.2020 | ESKOT ry:n Klubitalot avautuvat asteittain 1.6. alkaen

”Kokoontumisrajoitusten muuttuessa 1.6. meillä on mahdollisuus avata Klubitalojen toimintaa asteittain jäsenillemme myös etätoiminnan ulkopuolella.”

Suomen hallitus antoi 4.5.2020 linjauksen koronavirusepidemian hillitsemiseksi asetettujen rajoitustoimien purkamisesta. Poikkeusolosuhteet jatkuvat edelleen ja rajoituksia saatetaan joutua tiukentamaan myöhemmin uudelleen, jotta pystymme torjumaan epidemian etenemisen, turvaamaan terveydenhuollon kantokyvyn sekä suojelemaan riskiryhmiä. ESKOT ry on sitoutunut noudattamaan annettuja suosituksia ja kehittää toimintaansa niiden pohjalta. Haluamme, että jokaisella jäsenellämme ja työntekijällämme on Klubitaloillamme hyvä ja turvallista olla.

Kokoontumisrajoitusten muuttuessa 1.6. meillä on mahdollisuus avata Klubitalojen toimintaa asteittain jäsenillemme myös etätoiminnan ulkopuolella. Emme kuitenkaan voi palata suoraan sulkua edeltävään tilaan, sillä elämme edelleen poikkeusolosuhteissa, joissa koronaviruksen vaikutukset on edelleen huomioitava. Tämä tarkoittaa toiminnan turvallisuuden varmistamista rajaamalla osallistujamääriä, asettamalla turvaetäisyyksiä ja tiukentamalla hygienia- sekä siivousohjeita. Nämä kolme tulevat olemaan toimintamme kulmakiviä siirtyessämme vaiheittain kohti uutta arkeamme.

Tämä tarkoittaa, etteivät Klubitalojen ovet tule avautumaan 1.6. alkaen normaalisti kahdeksasta neljään, vaan toimintaa järjestetään annettuja ohjeistuksia noudattaen ja huomioiden jokaisen Klubitalon omat ominaispiirteet. Klubitalojen toiminta tulee 1.6. lähtien painottumaan edelleen vahvasti etätoimintaan, jonka rinnalla toimintaa lähdetään ensisijaisesti käynnistämään ulkotiloissa. Ulkotiloissa tapahtuvaa toimintaa on myös normaalioloissa toteutettu kesäkautena, joten vastaavasta toiminnasta on Klubitaloillamme sekä jäsenillämme jo entuudestaan hyvää kokemusta. Joitakin toimintoja voidaan toteuttaa myös fyysisesti sisällä Klubitaloilla, mutta näillä toiminnoilla tulee olemaan selkeät aika- ja osallistujamäärärajat, jotta voimme varmistaa koko yhteisöllemme mahdollisimman turvalliset puitteet.

Jokainen Klubitalo suunnittelee toimintansa omien resurssiensa mukaisesti, mutta kaikessa toiminnassa huomioidaan osallistujamäärärajoitukset, turvaetäisyyden ja korostettu hygienia ESKOT ry:n Klubitalojen yhdessä sopimien käytäntöjen mukaisesti. Olemme valmistautuneet myös tekemään muutoksia suunniteltuihin avaustoimenpiteisiin Suomen hallituksen mahdollisesti tiukentaessa annettuja rajoituksia. Uskomme kuitenkin, että yhdessä toimimalla ja annettuja suosituksia noudattamalla voimme parhaiten pitää huolta toisistamme sekä osaltamme edesauttaa epidemian etenemisen torjumista.

Haluamme esittää suuren kiitoksen kaikille yhteisömme jäsenille siitä hienosta työstä, jota näinä poikkeavina aikoina on tehty!