29.6.2020 | Klubitalojen toiminta kesällä 2020

”Klubitalon arkea ohjaa edelleen toiminnan turvallisuuden varmistaminen. Tämä toteutetaan pyytämällä ennakkoilmoittautumiset lähitoimintaan, asettamalla ja valvomalla turvaetäisyyksiä sekä noudattamalla tiukennettuja hygienia- sekä siivousohjeita. Rajatun lähitoiminnan lisäksi myös e-Klubitalotoiminta jatkuu läpi kesän.”

Maailmaa ravistellut koronavirustilanne vaati ESKOT ry:n Klubitaloilta alkuvuodesta nopeaa reagointia. Kun Klubitalojen fyysiset ovet jouduttiin sulkemaan, toiminta siirrettiin nopeasti virtuaalisiin ympäristöihin. Etänä pyörivät virtuaaliset Klubitalot, jotka keräsivät jäsenet yhteen erilaisilla digitaalisilla alustoilla, saivat pian uuden nimen: e-Klubitalot.

Saimme pian huomata, että e-Klubitaloilla yhteisöllisyys säilyi ja toimintaa saatiin jatkettua virtuaalisesti rajoituksista huolimatta. Lisäksi e-Klubitalot toivat iloksemme mukaan myös niitä jäseniä, joille virtuaalisesti tarjottava klubitalotoiminta tuntui fyysistä Klubitaloa saavutettavammalta. E-Klubitalot lähtivät kehittymään nopeasti jäsenten ja työntekijöiden ideoiden perusteella, tarjoten muutoksessa paljon uusia oivalluksia ja innovaatioita. Tämän johdosta on jo nyt selvää, että e-Klubitalojen tuomat uudet ideat tulevat olemaan osana klubitalomallia myös kriisin aiheuttamien rajoitusten aikanaan poistuessa.

Kesäkuun alussa Klubitalojen toimintaa lähdettiin avaamana asteittain. Koska asteittainen avaus on toteutunut hyvin, tulemme jatkamaan samaa mallia koko tulevan kesäkauden. Kiitos avautumisen onnistumisesta kuuluu erityisesti ratkaisukeskeiselle työyhteisölle ja loistaville jäsenille, joista jokainen on omalla toiminnallaan pitänyt huolta toimintamme turvallisuudesta ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta.

Klubitalon arkea ohjaa edelleen toiminnan turvallisuuden varmistaminen. Tämä toteutetaan pyytämällä ennakkoilmoittautumiset lähitoimintaan, asettamalla ja valvomalla turvaetäisyyksiä sekä noudattamalla tiukennettuja hygienia- sekä siivousohjeita. Rajatun lähitoiminnan lisäksi myös e-Klubitalotoiminta jatkuu läpi kesän. Tällä hybridimallilla haluamme tuoda Klubitalon lähelle myös heille, jotka eivät pysty tai halua liittyä vielä mukaan lähitoimintaan, ja varmistaa, että klubitalotoiminnan keskiössä säilyvät myös näinä aikoina Klubitalojen jäsenten tarpeet. Tarvittaessa päivitämme ja muokkaamme käytäntöjämme viranomaisohjeiden mukaisesti.

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana rakentamassa klubitalotoiminnan hybridimallia – sen avulla on hyvä suunnata kohti kesää!