26.1.2021 | ESKOT ry eKlubitalohanke 10.8.2020–9.2.2021

Henkilö istuu vuoteella kannettavan tietokoneen kanssa.

Kirjoittaneet Ilkka Pekkarinen ja Sanna Kostamo

Klubitalojen etätoiminta, eKlubitalotoiminta käynnistyi koronarajoitusten pakottamana lähes yhdessä yössä maaliskuussa 2020. Tuolloin jokainen Klubitalo aloitti etätoimintansa sen hetkistä parasta mahdollista osaamistaan hyödyntäen, jotta jäsenet saataisiin tavoitettua ja yhteys Klubitaloihin ylläpidettyä.

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n puolivuotinen eKlubitalohanke käynnistyi elokuussa 2020 ja päättyy helmikuun 2021 alussa. Hankkeen aikana saatiin kyselytutkimuksen, haastattelujen ja havainnointien avulla kartoitettua monia toiminnan kannalta merkityksellisiä asioita.

Hankkeen alussa työmme tavoitteiksi määriteltiin ESKOT ry Klubitaloissa käytössä olevien teknologisten alustojen kartoitus, joiden välityksellä eKlubitalotoimintaa toteutettiin. Lisäksi tavoitteina oli e-toiminnan mallinnus sekä dokumentointi ja saadun tiedon levittäminen Klubitaloihin. Näihin tavoitteisiin on tiiviillä työllä päästy.

Korona-aika on tuonut myös hanketyöntekijöiden työntekoon uuden ulottuvuuden, etätyön. Koko hanketyöajan olemme pakertaneet työtä kotikonttoreistamme käsin, kuitenkin tiiviisti yhdessä Teamsin välityksellä. Teams, Facebook ja sähköposti ovat olleet myös tärkeitä teknologisia välineitä yhteistyössä Klubitalojen suuntaan.

Syksyllä teimme hankkeeseen liittyvät kartoituskyselyt jäsenille ja henkilökunnalle. Tulosten mukaan hybriditoiminta lisää valinnanmahdollisuuksia toimintaan osallistumisessa ja se koetaan mielekkäimmäksi klubitalon toimintamuodoksi. eKlubitalotoiminta toivotaan jäävän osaksi klubitalotoimintaa.


”On mukavaa osallistua toimintaan kotoa käsin, oman aikataulun mukaan, ja vaikka yöpuku päällä!” (jäsen)

”eKlubitalotoiminnassa on parasta hyvä ilmapiiri.” (jäsen)

”Joustavuus ja matala kynnys osallistua toimintaan.” (jäsen)


Digiosaamista löytyy kaikilta taloilta niin henkilökunnan kuin jäsentenkin keskuudessa. Osaamista on kasvatettu vertaisoppimisella missä kaveria on jeesattu siinä missä on tarvittu. Se on ollut hyvä ja toimiva oppimisen muoto. Teams ja Facebook ovat olleet suosituimpia työkaluja eKlubitalotoiminnan toteuttamisessa.

eKlubitalo nousee tai kaatuu osaamiseen. Osaamisen kasvattaminen on edelleen tarpeen, jotta eKlubitalon toiminta pyörii ja on innostavaa. Hankkeessa kehitetyn eKlubi-ajokorttikoulutuksen tavoitteena on omien sisäisesti koulutettujen opettajien avulla tuottaa juuri klubitalojen jäsenille ja henkilökunnalle räätälöityä digikoulutusta. Tulevaisuus näyttää, miten tässä onnistutaan.

Hankkeen aikana koottiin Powerpoint-manuaali. Siinä on erilaista tietoa eKlubitalotoiminnan kehittämiseksi ja löydät sen hankkeen sivulta. Toivottavasti keräämästämme tiedosta on taloille hyötyä.

Klubitaloilla on osaamista ja voimavaroja kehittää etätoimintaa. Uusiutuvat laitteet, parantuvat nettiyhteydet ja alati päivittyvät ohjelmistot tarjoavat uusia, innostavia ja hyödyllisiä mahdollisuuksia, mitkä kannattaa ottaa talteen.

Hankkeen aikana raapaisimme e-toiminnan pintaa. Kiitos teille, että saimme olla osaltamme pätkän verran mukananne kehittämässä eKlubitalon askelia eteenpäin. Meille tämä työskentely oli uutta ja innostavaa. Kiitos Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry, että mahdollistitte tämän!

Ilkka Pekkarinen ja Sanna Kostamo, hankkeen työntekijät