Henkilö osallistumassa klubitalotoimintaan ulkona etäyhteydellä kannettavalla tietokoneella

18.1.2022 | Digityksen tervehdys palapelin keskeltä

Millainen on unelmiesi eKlubitalo? Millaisista asioista koostuu netissä toimiva Klubitalo? MiIlainen on netti-Klubitalon klubitaloyhteisö? Miten yhteisöllisyys toteutuu pelkän internetin välityksellä? Kuinka saadaan nettitaloon potentiaalisia jäseniä ja miten heille annetaan digitukea?


NIIINPÄ, onhan nuo isoja kysymyksiä. Näiden asioiden äärellä olemme olleet viime vuoden elokuusta alkaen. Digitys-hankkeessa on tarkoitus kehittää nettiin oma nettitalo eli eKlubitalo. Tämä talo toimii erillään muista seitsemästä ESKOT ry:n Klubitalosta. Tämä on tarkoitus toteuttaa palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen periaatteita noudattaen. Niinpä kehittämisessä ja kehittämispalavereissa on ollut aktiivisesti mukana Klubitalojen jäsenistöä ja henkilöstöä.

Tähän mennessä olemme keränneet ymmärrystä siitä, millainen on klubitaloyhteisö, miten se toimii ja millaista viikko-ohjelmaa toiminta sisältää. Mitä on työvalmennus, mitä on opintovalmennus? Digitys-hankkeen tiimille on tullut pikkuhiljaa selväksi se, että klubitalotoiminta on vahvasti yhteisöllistä. Kaikki toiminta pyörii jäsenten voimin. Tämän vuoksi eKlubitalosta tulisi kehittää myös sellainen, että sen toiminta olisi jäsenten hallittavissa. Aloitamme keväällä 2022 eKlubitalon muotoilemisen. Selvitämme, millaisella alustalla eKlubitalo voisi toimia. Millainen olisi eKlubitalon viikko-ohjelma? Millaista on opinto-ja työvalmennus eKlubitalolla? Onko talon nimi eKlubitalo vai jokin muu? Miten eKlubitalon jäseneksi pääsee ja voiko siellä toimia anonyymisti? Ja niin edelleen.


Olemme ensimmäisen puolen vuoden aikana keränneet vertauskuvallisesti kasan palapelin paloja ja nyt niistä olisi tarkoitus ryhtyä kokoamaan palapeliä sekä kokonaiskuvaa. Reunapaloja vielä etsitään hetki, ja sitten pääsemme täyttämään palapeliä sisältäpäin. Niinpä edessä ovat mielenkiintoiset ajat.

Digitysterveisin,

Helmi Kallio

Hankekoordinaattori

Digitys-hanke (2021-2023)

Lisätieto hankkeesta antaa hankekoordinaattori Helmi Kallio

Helmi.Kallio@eskot.org / 0400 721 269