17.9.2020 | Hybriditoiminta jatkuu osana Klubitalojen uutta arkea

Kuva kanettavasta tietokoneesta, josta hehkuvat ESKOT ry:n värit

”Aikaisemmin yhdistyksessä tehtiin päätös hybridimallin jatkamisesta kesäkauden läpi, ja nyt sitä on päätetty jatkaa toistaiseksi. Näin hybridimalli on nyt osa Klubitalojen uutta arkea, jonka keskiössä on etätoiminnan yhdistäminen tarjolla olevaan lähitoimintaan – Klubitalon tapahtumiin pyritään mahdollistamaan etäosallistuminen esimerkiksi Teams-yhteyden ja livelähetysten kautta.”

Maaliskuussa ESKOT ry:n Klubitalot sulkivat fyysiset ovensa ja toiminta siirtyi nopeasti etäyhteyksien varaan. Koronatilanteen ja -rajoitteiden lieventyessä Klubitaloilla otettiin käyttöön hybridimalli, yhdistelmä sekä lähi- että etätoimintaa, jossa eKlubitalo toimii yhdessä varsinaisen Klubitalon rajoitetumman lähitoiminnan rinnalla.

Aikaisemmin yhdistyksessä tehtiin päätös hybridimallin jatkamisesta kesäkauden läpi, ja nyt sitä on päätetty jatkaa toistaiseksi. Näin hybridimalli on nyt osa Klubitalojen uutta arkea, jonka keskiössä on etätoiminnan yhdistäminen tarjolla olevaan lähitoimintaan – Klubitalon tapahtumiin pyritään mahdollistamaan etäosallistuminen esimerkiksi Teams-yhteyden ja livelähetysten kautta. Mallia sekä etätoiminnan muotoja pyritään kehittämään edelleen jatkuvasti, jotta saamme vastattua jäsenten tarpeisiin myös muuttuvassa ajassa ja arjessa.

Tämän kehitystyön tueksi ESKOT ry haki ja sai rahoituksen eKlubitalon mallintamiseen, yhtenäistämiseen ja kehittämiseen hankkeen avulla. Elokuussa alkoi STEAn rahoittaman eKlubitalohanke, jonka tarkoituksena on kartoittaa ja testata erilaisia digitaalisia sovelluksia sekä mallintaa niiden pohjalta eKlubitalotoiminnan käyttöönotto. Lisäksi tavoitteena on levittää mallia suomalaisten Klubitalojen sekä muiden vastaavaa toimintaa käyttävien järjestöjen hyödynnettäväksi. Näin koko toimintakenttämme pääsee hyötymään tehdystä kehitystyöstä.

Puolivuotiseen hankkeeseen on palkattu kaksi työntekijää, Sanna Kostamo (TtM) ja Ilkka Pekkarinen (YAMK ja Helsingin Klubitalon jäsen). Sen aikana kartoitustyötä ja tiedonkeruuta tehdään sekä yhdistyksen työntekijöiden että jäsenten parissa. Näin hankkeen pohjalta pyritään myös muodostamaan yhteisiä raameja sille, mitä etätoiminta tarkoittaa Klubitalojen osalta, kartoittamaan niin henkilökunnan kuin jäsentenkin tuen tarvetta sekä pitkällä tähtäimellä muodostamaan koulutusrunkoa digiosaamisen kasvattamiseksi. Lisätietoa eKlubitalohankkeesta saat hankkeen omalta sivulta.

Meille uusi Klubitalojen arki on osoittanut monimuotoisen toiminnan tärkeyden muuttuvissa tilanteissa. Odotamme innolla, että hankkeen tulokset saadaan niin ESKOT ry:n kuin muidenkin alan toimijoiden hyödynnettäväksi.