Henkilö katsomassa toiveikkaasti ulos ikkunasta

1.9.2021 | Digitys jatkuu ja jatkuu vaan!

ESKOT ry:n Klubitalojen digitaalisen toiminnan kehittäminen jatkuu uudella hankkeella! Elokuun alussa käynnistyi Digitaalisen osaamisen ja osallisuuden kehittäminen Klubitaloilla -hanke, joka jatkuu aina vuoteen 2023 asti. Tässä artikkelissa hankekoordinaattori Helmi Kallio kertoo hankkeesta myös pintaa syvemmältä!

Digikehitys jatkuu ESKOT ry:n Klubitaloilla, kun uusi hanke jatkaa nyt aikaisemmassa eKlubitalo-hankkeessa tehtyä pohjatyötä. STEAn rahoittamassa eKlubitalohankkeessa kartoitettiin ja testattiin erilaisia digitaalisia sovelluksia sekä mallinnettiin niiden pohjalta eKlubitalotoiminnan käyttöönotto. Lisäksi mallia levitettiin suomalaisten Klubitalojen sekä muiden vastaavaa toimintaa käyttävien järjestöjen hyödynnettäväksi. Hankkeessa havaittiin kolme kohtaa, joiden ratkaisemiseen nyt tartutaan. Uudella Digitaalisen osaamisen ja osallisuuden kehittäminen Klubitaloilla -hankkeella on kolme päätavoitetta:

 1. Digitaalisen Klubitalon toiminnan sisällön kehittäminen yhdessä jäsenistön kanssa palvelumuotoilun keinoin
 2. Klubitalojen henkilöstön ja jäsenistön digitaalisen osaamisen sekä osallistumisen mahdollisuuksien parantaminen
 3. Toiminnan alueellisen saavutettavuuden parantaminen digitalisaation avulla

Hankkeen taustaa

Kaikille jo tutuksi tulleen koronaviruspandemian myötä ESKOT ry:n Klubitaloilla siirryttiin yhdessä yössä virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvaan klubitalotoimintaan, eli eKlubitaloihin. Keväällä 2020 järjestettiin erillinen avustushaku, jossa yhdistykselle myönnettiin puolen vuoden hanke sen selvittämiseen, millaiseksi eKlubitalo-toiminta oli ESKOT ry:n Klubitaloilla muotoutunut. Samalla tehtiin eKlubitalotoiminnasta ensimmäinen mallinnus. Suurempi kehitystyö ei kuitenkaan lyhyessä hankkeessa ollut mahdollista. Selväksi kuitenkin kävi, että etänä tapahtuva klubitalotoiminta on edelleen tarpeellista ja se halutaan jättää pysyväksi osaksi kasvokkain tapahtuvan klubitalotoiminnan rinnalle.

Hybriditoiminta, jossa etätoiminta yhdistyy lähitoimintaan, vaatii kuitenkin vielä kehittämistä muun muassa toiminnan sisällön sekä saavutettavuuden näkökulmista. Uuden hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaankin:

 • Laajaa palvelumuotoilua
 • Järjestettyä organisoitua digitukea
 • Digitaitojen vahvistamiseksi koulutuksia ja valmennusta
 • Klubitaloille yhteisiä käytäntöjä eKlubitalotoiminnan järjestämiseksi
 • Lainalaitemallin vakiinnuttamista sekä lainalaitteiden käytön ja käyttöturvallisuuden ohjeistamista
 • eKlubitalotoiminnan toimintaympäristön ja ohjelmien yhtenäistämistä
 • eKlubitalotoiminnan saavutettavuuden huomioista niin fyysisestä, psyykkisestä kuin sosiaalisista näkökulmista käsin
 • eKlubitalotoiminnan markkinointia

Mistä aloitamme?

Ensimmäisen kuukauden aikana hankkeessa on tutustuttu siihen, mitä on jo tehty 2020-vuoden aikana. On tutustuttu eKlubitalosta tehtyyn manuaaliin ja edellisessä hankkeissa kerättyihin tuloksiin ja loppuraporttiin (pääset tutustumaan näihin Materiaalipankissamme). Palvelumuotoilun periaatteita noudattaen on tutustuttu klubitalo- ja eKlubitalotoimintaan sekä yritetty ymmärtää syvemmin, mitä kaikkea Klubitalojen perustoiminta sisältää. Syyskuussa on tarkoitus täydentää palvelumuotoilu- ja hankesuunnitelmaa, esitellä hanketta ja sen sisältöä Klubitaloille sekä kerätä hankkeelle nimiehdotuksia.

Lokakuussa toiminta alkaa toden teolla, kun työtiimi täydentyy toisella työntekijällä ja järjestetään hankkeen Kick-off-tapahtuma, jossa julkaistaan myös hankkeen nimi. Lokakuussa käynnistyvät viimeistään myös palvelumuotoilun työpajat ja yhteiskehittäminen.

Toki jokaisessa hankkeessa tulee vastaan haasteita ja tässäkin on omat riskinsä ja kysymysmerkkinsä. Esimerkiksi:

 • Milloin rajoitukset höllenevät niin että päästään taas taloille kohtaamaan ihmisiä?
 • Kuinka hybridimallia voidaan toteuttamaan laajemmin ja miten yhteistyö rakentuu?
 • Kuinka taloilla digituki järjestetään hybridinä?
 • Millaisia tuloksia resurssien puitteissa on mahdollista saada aikaan?

Klubitalotoiminta perustuu yhteisöllisyyteen. Ajattelemme ja luotamme yhteisön sekä yhdessä tekemisen voimaan. Uskomme, että vastaan tulevat haasteet ovat selätettävissä yhdessä soveltaen ja kehittäen. Näitä periaatteita noudattaen tästä ei voi tulla kuin hyvää jälkeä ja Klubitalojen näköistä toimintaa!

Lisätieto hankkeesta antaa hankekoordinaattori Helmi Kallio

Helmi.Kallio@eskot.org / 0400 721 269