Ihmisiä istumassa yhdessä jalat painettuna hiekkaan

17.12.2020 | Kokemuksia etäkoulutuksesta

Posted

ESKOT ry:n ja Metropolia AMK:n Puuttuva Pala -hanke järjesti lokakuussa Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutuksen ESKOT ry:n Klubitalojen yhteisölle. Koulutus toteutettiin kokonaan etäyhteyksin hyödyntäen Teamsia. Koulutuksen suunnitteluun ja itse koulutukseen osallistui 14 henkilöä kaikilta ESKOT ry:n seitsemältä Klubitalolta. Kouluttajana kurssilla toimi MTEA1-ohjaaja ja Puuttuva Pala -hankkeen projektityöntekijä Heidi Kokkonen. Lue Heidin terveiset kurssilta!

Kuva kanettavasta tietokoneesta, josta hehkuvat ESKOT ry:n värit

17.9.2020 | Hybriditoiminta jatkuu osana Klubitalojen uutta arkea

Posted

”Aikaisemmin yhdistyksessä tehtiin päätös hybridimallin jatkamisesta kesäkauden läpi, ja nyt sitä on päätetty jatkaa toistaiseksi. Näin hybridimalli on nyt osa Klubitalojen uutta arkea, jonka keskiössä on etätoiminnan yhdistäminen tarjolla olevaan lähitoimintaan – Klubitalon tapahtumiin pyritään mahdollistamaan etäosallistuminen esimerkiksi Teams-yhteyden ja livelähetysten kautta.” Maaliskuussa ESKOT ry:n Klubitalot sulkivat fyysiset ovensa ja toiminta siirtyi nopeasti etäyhteyksien varaan. […]

Vihreitä kesäisiä kukkia

29.6.2020 | Klubitalojen toiminta kesällä 2020

Posted

”Klubitalon arkea ohjaa edelleen toiminnan turvallisuuden varmistaminen. Tämä toteutetaan pyytämällä ennakkoilmoittautumiset lähitoimintaan, asettamalla ja valvomalla turvaetäisyyksiä sekä noudattamalla tiukennettuja hygienia- sekä siivousohjeita. Rajatun lähitoiminnan lisäksi myös e-Klubitalotoiminta jatkuu läpi kesän.” Maailmaa ravistellut koronavirustilanne vaati ESKOT ry:n Klubitaloilta alkuvuodesta nopeaa reagointia. Kun Klubitalojen fyysiset ovet jouduttiin sulkemaan, toiminta siirrettiin nopeasti virtuaalisiin ympäristöihin. Etänä pyörivät virtuaaliset Klubitalot, […]