Keitä olemme?

ESKOT ry toimii taustayhdistyksenä seitsemälle Klubitalolle. Klubitalomme sijaitsevat Helsingissä, Itä-Helsingissä, Vantaalla, Imatralla, Nurmijärvellä, Lahdessa ja Järvenpäässä.

ESKOT ry edistää mielenterveyskuntoutujien ja muiden psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa. Toimintaamme ohjaa tasavertainen oikeus toimia yhteiskunnassa. Toimintamme perustuu ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittavaan yhdessä tekemiseen.

 

Toteutamme kansainvälisen klubitalojärjestön Clubhouse Internationalin (CI) hyväksymien laatusuositusten mukaista klubitalotoimintaa. Lisäksi edistämme mielenterveyskuntoutujien asemaa, oikeuksia, osallisuutta, toimintamahdollisuuksia ja työllistymisen edellytyksiä. Olemme mukana toteuttamassa erilaisia hankkeita liittyen esimerkiksi kokemusasiantuntijuuteen, työllistymiseen ja opintoihin palaamiseen.

 

 

Pääset tutustumaan vuosikertomuksiin sekä yhteisöjemme tekemiin vuosikertomuslehtiin nyt Issuu-palvelussa osoitteessa https://issuu.com/eskotry

 

Taustamme

ESKOT ry on perustettu vuonna 2001 mielenterveyskuntoutusta tarjoavan Helsingin Klubitalon taustaorganisaatioksi. Yhdistyksen nimi oli perustamisvaiheessa Helsingin Klubitalot ry, mutta toiminnan laajentumisen myötä yhdistys vaihtoi nimensä vuonna 2014 Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:ksi. Kesäkuussa 2017 nimi lyhennettiin muotoon Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.

 

Vuoden 2021 alussa ESKOT ry:llä oli 57 työntekijää seitsemällä Klubitaloilla, joilla oli yhteensä 2920 jäsentä.

Klubitalon jäsenyys

ESKOT ry:n seitsemän Klubitaloa sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla, Imatralla, Nurmijärvellä, Lahdessa ja Järvenpäässä. Klubitalojen rytmi mukailee työelämää, ja toimintaa on yleensä arkisin klo 8–16. Lisäksi vietämme juhlapyhiä ja järjestämme säännöllisesti iltatoimintaa.

Klubitalolla kuulut yhteisöön ja opit uusia taitoja. Jäsenenä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan Klubitalojen toimintaa. Jäsenyys on aikarajoitteeton ja maksuton. Tule vahvistamaan osaamistasi, harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja sekä saamaan ja antamaan vertaistukea! Kysy lisää suoraan Klubitaloltasi.

Ihmisiä tukemassa toisiaan ja seisomassa rinnakkain

Työpainotteinen päivä

Klubitalotoiminnan keskiössä on työpainotteinen päivä, jossa Klubitalon jäsenillä on mahdollisuus kehittää ja tunnistaa omia vahvuuksiaan.

 

Monen jäsenen kohdalla tavoitteena on työelämään tai opintoihin palaaminen ja Klubitaloilla toimii muun muassa opinto- ja työvalmentajia, jotka antavat näiden tavoitteiden saavuttamiseen tukea ja ohjausta. Klubitalot järjestävät mielenterveyskuntoutujille ja muutoin psykososiaalista tukea tarvitseville tavoitteellista toimintaa arkeen, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta. Klubitalotoiminta on aina vapaaehtoista ja aikarajoitteetonta.

 

Klubitaloyhteisön jokainen jäsen on tasavertainen. Jäsenet osallistuvat kaikkiin Klubitalon töihin – toiminnan ylläpitoon, hallintoon, perehdyttämiseen sekä muutoinkin arjen askareisiin. Klubitalojen asioita työstetään tiimeissä, joista jokaisessa on edustus kaikilta taloilta.

Kansainvälisyys

ESKOT ry on Clubhouse Internationalin, Clubhouse Europen ja Suomen Klubitalot ry:n jäsen. Työskentelemällä yhdessä sekä kansainvälisen että kansallisen verkoston kanssa ESKOT ry on mukana kehittämässä myös tulevaisuuden klubitalotoimintaa.

 

Kaikki ESKOT ry:n Klubitalot noudattavat kansainvälisiä laatusuosituksia, joista maailmanlaajuinen klubitaloyhteisö on yhdessä päättänyt. Laatusuositukset arvioidaan kahden vuoden välein Clubhouse Internationalin laatusuosituskomitea Standards Review Committeessa.

Ihmisiä istuttamassa yhdessä taimea
Ihmisiä pitelemässä toisiaan kädestä seisoen rinnakkain

Palveluyritys

Klubitalojen jäsenistöstä suurin osa on eläkkeellä tai kuntoutustuella. Heidän on vaikea työllistyä vapaille työmarkkinoille, vaikka monet kykenevät ja haluavat tehdä ainakin osa-aikaisesti töitä.

Osakeyhtiön tarkoitus on tarjota esimerkiksi mielenterveyssyistä kuntoutustuella tai eläkkeellä oleville 18–60-vuotiaille henkilöille pääsy töihin tuetusti. EskoTyö Oy kokoaa työntekijäpoolin, joka koostuu esim. Klubitalon valmennuksen käyneistä henkilöistä. Työn ja tekijän ”mätsäyksessä” huomioidaan henkilön vahvuudet, voimavarat sekä työ- ja toimintakyky. EskoTyö Oy mahdollistaa onnistuneita työkokemuksia ja tehtyjä keikkoja joustavasti ja vastuullisesti sekä työntarjoajalle että tekijälle.

EskoTyö Oy käynnistää toimintansa syksyllä 2022. Osakeyhtiön pääosakas on ESKOT ry ja muita osakkaita ovat Lilinkotisäätiö, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Mente sr sekä Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.


EskoTyö Oy hakee parhaillaan työsuhteeseen koordinaattoria:

https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/a078200e-4e7d-49a7-91d0-bcde6d3de05a/fi

Arvomme

Toimimme ihmisarvoa- ja oikeuksia kunnioittaen. Toimintaamme ohjaa tasavertainen oikeus toimia yhteiskunnassa. Toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen.

Visiomme

Olemme arvostettuja yhteisöllisyyden rakentajia sekä ennakkoluulottomia mielekkään arjen, opintomahdollisuuksien ja työelämäosallisuuden kehittäjiä.